22 Kwiecień 2013

Czy odrzucam Błogosławieństwa Miłości? Łk19.5 Jezus powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. Św. ojciec Pio Nie …