16 Kwiecień 2013

Czy chcę się podnieść, aby Miłość nauczyła mnie kochać Boga? Łk6.20 Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Św. ojciec Pio Ach! Jakież szczęście kryje się w …