21 Kwiecień 2013

Czy obawiam się nieść krzyż Pokoju i Miłości? Joz24.24 Lud odrzekł Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Św. ojciec Pio Szatan jest jak rozwścieczony pies …