Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą.

Każdy kto żyje prawdziwie w Bogu, otrzyma wsparcie Matki Jezusa i wszystkich świętych, którzy podtrzymają tą rękę i umocnią. Otrzyma praktyczną pomoc i wsparcie w swojej pracy. Strzeżmy się tych, …

8 Kwiecień 2013

Czy Miłość Boża kocha nas wszystkich tak samo? Ps146.5 Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim. Św. Ojca Pio Niech cię nie przerażają pokusy! …