Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą.

Każdy kto żyje prawdziwie w Bogu, otrzyma wsparcie Matki Jezusa i wszystkich świętych, którzy podtrzymają tą rękę i umocnią. Otrzyma praktyczną pomoc i wsparcie w swojej pracy.

Strzeżmy się tych, którzy będą czynić przeszkody, aby opóźnić rozpowszechnianie Słowa Bożego. Módlmy się za nich i idźmy naprzód. Jesteśmy zmęczeni, ale Słowo Boże musi zostać wysłuchane szybko.

Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą. Nigdy się nie poddawajmy.