16 Marzec 2013

Czy Miłość zbliża mnie do Pocieszyciela? 1J1.8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Św. Ojca Pio Ból jest ulubionym stanem, …

15 Marzec 2013

Czy jestem dowodem Bożej Miłości? Łk14.23 Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Św. Ojca Pio Kto zaczyna kochać, ten powinien być …

14 Marzec 2013

Czy wypełniam Słowo Boże, które jest Miłością? Łk1.50 Bóg swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. Św. Ojca Pio Dobre serce jest zawsze mężne. …

13 Marzec 2013

Czy chce mi się trudzić w dzień i w nocy dla Bożej Miłości? Ef6.4 Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! …

12 Marzec 2013

Czy wypełniam Bożą Miłość? Ap19.6 Usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Św. …

11 Marzec 2013

Czy zapominam o Bożej Miłości? Ps150.2 Chwalcie Pana za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! Św. Ojca Pio Pewne słodycze wewnętrzne są dziecięcym pokarmem! Nie są one …

10 Marzec 2013

Czy Miłość jest moim przewodnikiem, moją lampą i moim schronieniem? Dz14.3 Paweł i Barnaba pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski …

9 Marzec 2013

Czy prawdziwa Miłość mnie kształtuje i uczy? 1P3.9 Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Św. Ojca …

8 Marzec 2013

Czy znajduję czas, by przychodzić częściej do Boga Miłości? 1Tes5.22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Św. Ojca Pio Córko moja! Dobrze rozumiem, że twoja Kalwaria staje się dla …

7 Marzec 2013

Czy pozwalam zmienić swoją Miłość do Boga? Prz14.34 Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny pomniejsza narody. Św. Ojca Pio Nie lękaj się, ale uważaj siebie za najszczęśliwszą osobę, gdyż stałaś …

6 Marzec 2013

Czy daję się przytłoczyć atakujących mnie miłością egoistyczną? 1P2.25 Błądziliście jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. Św. Ojca Pio Przede wszystkim czuję się zobowiązany …

5 Marzec 2013

Czy pogwałciłem Prawo Miłości? J14.12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę …

4 Marzec 2013

Czy zbliżam się do Miłości Boga i słucham Jej? Oz3.5 Nawrócą się synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do …

3 Marzec 2013

Czy rozpoznaję Miłość Boga i dotrzymuje jej towarzystwa? J14.26 Pocieszyciel, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Św. Ojca Pio Na tej ziemi …

Odeszła do Domu Ojca moja Babcia

Proszę westchnij w Modlitwie za nią i wszystkich, którzy dzisiaj zakończyli swą Pielgrzymkę. Jezu Chryste, moja Miłości, Bądź Uwielbiony i zmiłuj się nad nią. Amen. Wieczny odpoczynek racz jej dać, …

2 Marzec 2013

Czy przebudziłem się w Miłości Bożej? Łk19.10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło Św. Ojca Pio Nie chciejmy zaprzeczać, że cierpienie jest koniecznie potrzebne naszej duszy, a …