Odeszła do Domu Ojca moja Babcia

Proszę westchnij w Modlitwie za nią i wszystkich, którzy dzisiaj zakończyli swą Pielgrzymkę.

Jezu Chryste, moja Miłości, Bądź Uwielbiony i zmiłuj się nad nią. Amen.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaz wszystkie moje przewinienia.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
I wrócą do Ciebie grzesznicy.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco,
Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
A całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Niech odpoczywa w pokoju. Amen.