Dążmy do prawdy.

Jezus Kocha nas tak bardzo, że oddał Swoje życie za nas. Czy zapomnieliśmy?

Przez Miłosierdzie Jezus powraca na ziemię i próbuje nam pomóc, byśmy spojrzeli w głąb swoich serc i poszukali prawdy. Nie pozwólmy zwodzicielowi, ażeby nas zniszczył. Dążmy do prawdy.

Miłość– czysta miłość– jest drogą do Królestwa Naszego Ojca.