Miłość Jezusa zawsze jest Miłosierna.

Musimy przypominać wszystkim o tym jak pilne jest uwolnienie umysłów od pogoni za sprawami doczesnymi. Zamiast tego, dążmy do cnoty prostej, pokory pozbawionej własnego ego i bałwochwalstwa.

Z powodu szybko narastającej duchowej ciemności rozpowszechnianej przez ateizm i nagły wzrost kultu Szatana w smutnym i niewdzięcznym dzisiejszym świecie, to proste dusze, prawdziwie wierzący będą musieli podjąć zadanie głoszenia prawdy.

Świat zmierza ku Wielkiemu Uciskowi, jak zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Będzie zależało od wolnej woli ludzkości czy są przygotowani by dążyć do żalu za grzechy. Nigdy nie powinniśmy się obawiać. Miłość Jezusa zawsze jest Miłosierna.