26 Styczeń 2013

 • Czy Miłość jest trudna dla mnie do dosięgnięcia Jej?
 • 2Sam23.3-4 Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu ruń ziemi.

  Św. Ojca Pio
  W życiu duchowym trzeba ciągle iść do przodu i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie stanie się [z nami] tak, jak dzieje się z łodzią, która zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr ją cofa

  Tomasz a Kempis
  Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste, jak po wzniosłe i głębokie.

  Św. Augustyn
  Nieskończony jesteś i nie zmieniasz się.

  Św. Jan od Krzyża
  Jeżeli chcesz się szczycić, a nie uchodzić za nierozumną, odrzuć wszystko, co nie jest twoje, a z reszty możesz się szczycić. Gdy jednak odrzucisz wszystko, co nie jest twoje, nic ci nie zostanie i z niczego masz się szczycić, by nie wpaść w próżność. Nawet gdy chodzi o dary łaski, które czynią ludzi przyjemnymi w oczach Boga, nie możesz się szczycić z nich, gdyż nie wiesz z pewnością, czy je posiadasz.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Tym, którzy są poddani programowemu oddziaływaniu zła, nie pozostaje nikt inny i nic innego poza Chrystusem i krzyżem, jako źródłem duchowej samoobrony, jako rękojmią zwycięstwa.

  Chrystus jest Prawdą, a diabeł od początku kłamcą. Kłamać – znaczy sobie lub innym przedstawić coś trochę inaczej, w jakimś odchyleniu od uznanej prawdy. Nie mamy żadnego obowiązku mówić każdemu wszystkiego, co wiemy, ale gdy już przedstawiamy za prawdziwe coś, co sami uważamy za nieprawdziwe, wtedy zaprzeczamy prawdzie. (święta Teresa Benedykta od Krzyża)