Ojcze nasz – Tatusiu nasz

Ojcze nasz(Tatusiu mój), któryś jest w niebie
święć się imię Twoje
(Tatusiu);
przyjdź królestwo Twoje
(Tatusiu);
bądź wola Twoja
(Tatusiu) jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
(Tatusiu);
i odpuść nam nasze winy
(Tatusiu),
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie
(Tatusiu);
ale nas zbaw
(Tatusiu) od złego.
Amen.

Czasem modląc się “Ojcze nasz”, myśli daleko odbiegają od słów modlitwy skierowanych do naszego Ojca.
Po dodania w niektórych miejscach duchowej myśli (Tatusiu), można lepiej się skupić na modlitwie, która zmienia się w wołanie dziecka do Ojca. Gdy przychodzą dni, gdzie problemy tego świata bardzo zaprzątają głowę tak, że bardzo trudno mi skupić pełną uwagę na wypowiadanych słowach do Boga Ojca, wspomagam się duchową myślą (Tatusiu). Moja modlitwa staje się modlitwą wypływającą z serca, skupia wszystkie moje myśli, które tak trudno ujarzmić w zgiełku dnia codziennego.