Przynieśmy Jezusowi swoje cierpienia

Kiedy Jezus przyszedł na świat, Jego Miłosierdzie rozszerzyło się na te dusze, które potrzebowały Jego Pomocy.

Przynieśmy Jezusowi swoje cierpienia. Przynieśmy Jezusowi swoje obawy. Przynieśmy Jezusowi swój ból.

Przyjdźmy do Jezusa przez modlitwę, a On nas będzie słuchał. Weźmie nas wszystkich w Swoje Święte Ramiona i będzie nas chronić.