Człowiek nienasycony w zaspakajaniu własnych pożądliwości

Człowiek nienasycony w zaspakajaniu własnych pożądliwości, czuje wtedy, że by karmić swoje cielesne pragnienia, musi ingerować w Boże Stworzenie.

Następnie podejmuje kroki, gdzie stara się nie tylko naśladować Moc Boga, jeśli chodzi o tworzenie i zabieranie ludzkiego życia, myśli także, że ma moc zastąpienia istnienia Boga.

Wierzy w swoją boskość, która jest niczym innym, jak tylko kłamstwem, umieszczanym w jego duszy przez szatana, któremu przysiągł wierność.