Nigdy nie poddawajmy się zmęczeniu

Pismo Święte, jest to jeden z największych Darów dany nam przez Boga Ojca.

Nigdy nie wątpmy w Bożą Miłość. Kochajmy Dobrego Boga, a będziemy żyli. Prowadźmy święte życie i módlmy się więcej.

Demon nigdy nie jest zmęczony atakowaniem i kuszeniem nas. Czuwajmy więc i nigdy nie poddawajmy się zmęczeniu. Nigdy nie opuszczajmy modlitw, nigdy nie przestawajmy być w Bogu.