22 Styczeń 2013

Czy czuję jaką Miłością mnie darzy Bóg? J1.14 Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. …

21 Styczeń 2013

Czy w młodości miałem, dostrzegłem promyk Miłości do Boga? Gal4.4 Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem. Św. Ojca Pio Zawsze pamiętaj o …

Miłość zniweczy zło

Jezus zawsze będzie odpowiadał na nasze modlitwy, by złagodzić złe czyny, które są planowane na świecie przez wrogów Boga. Nigdy nie wolno nam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję a przerażenie …

20 Styczeń 2013

Czy nadszedł już dla mnie czas Miłości? 2Tes3.3 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Św. Ojca Pio Oderwij się od świata. Posłuchaj mnie: ktoś topi się …

Nadszedł dla mnie czas Miłości

Czy jestem uważny, by rozeznawać i rozróżniać? Pracując tak, uczynię postępy. Czy w trudnej sytuacji wspieram się na Bogu? Czy wcześniej Bóg był mi obojętny? Nadszedł dla mnie czas Miłości.

19 Styczeń 2013

Czy umiem opisać, co odczuwam, gdy czuję na sobie Miłość Boga? Dz17.27 Bóg jest niedaleko od każdego z nas. Św. Ojca Pio Tylko generał wie, kiedy i jak posłużyć się …

Bóg jest moim Świętym Ojcem

Bóg wysłał do nas ludzi mądrych, aby nas poprowadzili i pouczyli, jak zaczęło się całe Stworzenie. Sam Bóg objawił się nam, aby nas pouczyć, gdzie znajdują się nasze korzenie, Kto …

18 Styczeń 2013

Czy czuję się wolny pogrążony w Miłości? Jer15.19 To mówi Pan: Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, …

Dobry nauczyciel

Wielu jest nauczycieli i mówią, mówią… A ludzie pozostają tacy, jacy są… Dlaczego? Bo ludzie słyszą słowa nauczycieli, lecz nie widzą czynów. I tak jedno niszczy drugie, a ludzie pozostają …

17 Styczeń 2013

Ile czasu i przestrzeni poświęcam Miłości? Tes2.16-17 Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej …

Dom Boga będzie ich domem

Wypieramy się Ojca, bowiem On, Bóg, nie pasuje do naszego naukowego świata, jaki sobie utworzyliśmy? Próbujemy zniszczyć nasze życie duchowe? Wyśmiewam się z tych, którzy jeszcze wierzą w Dobrego Boga, …

16 Styczeń 2013

Czy Bóg jest szczęśliwy stwarzając mnie z Miłości, własnymi Rękoma uformował mnie, dał mi tchnienie życia? Koh9.10 Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie …

Nie lękam się Boga

Czy potrafię pokazać jedno dziecko, które sądzi, że pochodzi samo od siebie…? Bóg, Jest naszym Ojcem, naszym Stworzycielem i kocha nas wszystkich. Nie powątpiewam o Bogu. Nie lękam się Boga. …

15 Styczeń 2013

Czy spędzam całe swe życie na badaniu Miłości? 1J5.21 Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów! Św. Ojca Pio Odczuwam coraz większą potrzebę powierzenia się z całym zaufaniem Bożemu miłosierdziu, pokładając tylko …