Gdzie mądrość oraz życie

Czy jestem zawsze gotowy odpowiedzieć na wezwanie Boga “Oto jestem, Panie”? Czy dowiaduję się, gdzie jest poznanie, gdzie znajduje się wytrwałość i gdzie mądrość oraz życie? Wszystkie te rzeczy znajdę …

8 Luty 2013

Czy moje słowa wołają o Pokój i Miłość? Oz4.1 Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na …