18 Luty 2013

Czy karmię się Miłością Bożą, jak chlebem, która jest za darmo? Łk6.28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Św. Ojca Pio Jak pszczoły, …