25 Luty 2013

Czy jestem posłannikiem Miłości? Ps36.10 W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. Św. Ojca Pio Naprawdę nie potrafię ci współczuć ani przebaczyć tego, że tak łatwo …