Czy jestem wierny Jezusowi

Czy zapraszam i jak Jezusa do mego serca? Nikt z żyjących w królestwach tego świata ani ten, który nad nimi panuje, nie zdoła zniszczyć Królestwa Jezusa we mnie. Czy jestem …

7 Luty 2013

Czy zechcę się podnieść z nicości, aby poznać działanie Miłości? Wj20.7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego …