Czy jestem wierny Jezusowi

Czy zapraszam i jak Jezusa do mego serca?

Nikt z żyjących w królestwach tego świata ani ten, który nad nimi panuje, nie zdoła zniszczyć Królestwa Jezusa we mnie.

Czy jestem wierny Jezusowi? Czy raczej rozglądam się na lewo i prawo?