13 Luty 2013

Czy z moich czynów i słów zakwitają gałązki, które przynoszą owoce Miłości i Pokoju? Jk1.26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, …