15 Luty 2013

Czy daję poznać innym Miłość Bożą? Flp2.9-11Bóg nad wszystko wywyższył Chrystusa i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich …