20 Luty 2013

Kto nauczył mnie kochać Boga tak bardzo? Łk10.20 Nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Św. Ojca …