17 Luty 2013

Czy pod gałęziami Miłości rozbijam obóz i znajduję schronienie? 1Tym4.16 Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię …