24 Luty 2013

Czy idąc przez życie, Miłość mam przed sobą czy za sobą? Ps73.28 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Św. …