16 Luty 2013

Czy chcę żyć na służbie Miłości? Prz4.13 Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem. Św. Ojca Pio Wszystkie modlitwy są dobre, kiedy towarzyszy im właściwa …