19 Luty 2013

Czy daję innym poznać Miłość Bożą? Łk16.13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. …