25 Luty 2013

 • Czy jestem posłannikiem Miłości?
 • Ps36.10 W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.

  Św. Ojca Pio
  Naprawdę nie potrafię ci współczuć ani przebaczyć tego, że tak łatwo zaniedbujesz przyjmowanie Komunii świętej, a także świętą medytację. Córko moja, pamiętaj, że nie powraca się do zdrowia inaczej, jak tylko przez modlitwę i dzięki niej zwycięża się w walce. Do ciebie więc należy wybór

  Tomasz a Kempis
  Nie schlebiaj bogatym i nie narzucaj się możnym.

  Św. Augustyn
  Ten w moim życiu okres, którego nie pamiętam i o którym muszę dowiadywać się od innych, jak też opierać się na obserwacji niemowląt — co zresztą daje wiedzę dosyć pewną — z przykrością doliczam do czasu, jaki przeżyłem w tym świecie doczesnym.

  Św. Jan od Krzyża
  Nie wyjawiaj tego, co ci Bóg mówi, pamiętając o słowach oblubienicy: ―Tajemnica moja dla mnie‖ (Iz 24, 16).