Gdzie mądrość oraz życie

Czy jestem zawsze gotowy odpowiedzieć na wezwanie Boga “Oto jestem, Panie”?

Czy dowiaduję się, gdzie jest poznanie, gdzie znajduje się wytrwałość i gdzie mądrość oraz życie?

Wszystkie te rzeczy znajdę w milczeniu, a jeszcze bardziej w Duchu Świętym.