9 Luty 2013

 • Czy ofiarowuję się dla drugiego z Miłością?
 • Łk6.46 Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?

  Św. Ojca Pio
  Kiedy w czasie modlitwy znajdziesz się blisko Boga, rozważaj prawdę o sobie. Mów do Niego, jeśli możesz, a jeśli nie zdołasz, trwaj przy Nim, pokaż, że jesteś obecna i niczym się nie martw

  Tomasz a Kempis
  Prawdziwy pokój serca może uzyskać ten, kto opanowuje popędy, nie kto im służy.

  Św. Augustyn
  Czym grzeszyłem wówczas? Czy tym, że płacząc wyrywałem się do karmiącej mnie piersi?

  Św. Jan od Krzyża
  Cechą dusz mężnych, szlachetnych i serc ofiarnych jest pozostawanie w tyle, by inni byli ponad nimi. I pragną raczej dawać niż otrzymywać, aż do oddania samych siebie, gdyż uważają za zbyt wielki ciężar posiadać samych siebie, a bardziej im się podoba być posiadanym i wyzutym z siebie. Jesteśmy bowiem bardziej własnością owego Nieskończonego Dobra aniżeli swoją.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Należy czuwać, aby dobro dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu.