Warunki Sakramentu Spowiedzi i odkrycie tego Skarbu Miłosierdzia Bożego

Rachunek sumienia – bez Modlitwy, spotkania z sobą i Bogiem nie ma Miłosierdzia
Żal za grzechy – bez Miłości nie ma Miłosierdzia
Mocne postanowienie poprawy – bez Pokuty nie ma Miłosierdzia.
Wyznanie grzechów – bez Prawdy nie ma Miłosierdzia
Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim – bez Sprawiedliwości nie ma Miłosierdzia

Miłosierdzie jest zarówno Modlitwą, Miłością, Pokutą, Prawdą i Sprawiedliwością

I J I . 9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.