Modlitwa za: Biskup JÓZEF SZAMOCKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej

Dewiza biskupia: Servire Ecclesiae
(Służyć Kościołowi)

urodzony: 04.10.1954, Gdynia
święcenia prezbiteratu: 29.04.1979
święcenia biskupie: 27.05.2000
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
– Członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
– Członek Komisji ds. Misji
– Delegat KEP ds. Instytutów Świeckich