Czy dostrzegam już działania szatana?

Teraz, kiedy staliście się świadkami globalnych niepokojów, widzicie, że oszust działa. Moi zwolennicy rozpoznają obecnie nikczemność szatana, kiedy jego praca jaskrawo rzuca się w oczy. Módlcie się za waszych braci i siostry, aby również dostrzegli i rozpoznali, czym są jego złe czyny. Dopiero gdy niewierzący w końcu pojmą, że szatan istnieje, zwrócą się do Mnie, szukając ochrony. Módlcie się o światowe nawrócenie. Przemianę, która nadejdzie nie tylko ze względu na Ostrzeżenie, ale również ze względu na prawdę.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=147