Nie wolno nam dopuszczać najmniejszego lęku do siebie

Proszę, aby żadne z was, Moich oddanych wyznawców, nie dopuściło lęku do swojego serca, gdyż Ostrzeżenie zbliżyło się o kolejny tydzień. Bo gdy ten Akt Wielkiego Miłosierdzia się wydarzy, będziecie się radować. Moim darem dla was jest, abyście stali się bliżsi Mojemu Sercu niż przedtem. To was umocni tak, że będziecie zmierzać bez przeszkód w kierunku Nowego Raju na ziemi, tak gładkie będzie to przejście.
Moja miłość jest teraz mocniejsza niż kiedykolwiek. Moi umiłowani wyznawcy, uczyńcie wszystko, co możecie, aby rozpowszechniać Moje słowo. Używajcie wszelkich dostępnych środków, by powiedzieć ludziom, aby się przygotowali na Ostrzeżenie. Moje Dzieci, jesteście odważne i przynosicie radość i ukojenie Mojemu bolejącemu Sercu, które tęskni w każdej sekundzie, aby zbawić wszystkie Moje zagubione dusze.
Polegam teraz na was, módlcie się bardzo gorliwie za grzeszników, którzy nie przetrwają tej próby, którą przyniesie Ostrzeżenie. Idźcie teraz, Moja mocna i kochająca armio. Waszą bronią z wyboru jest wasza Miłość do Mnie. Będziecie wiedzieć w swoich sercach, że to Ja Jestem, który przemawia, i że to Ja Jestem, który puka do waszych drzwi. Musicie teraz pukać do drzwi Moich wyświęconych sług na całym świecie i upewnić się, że czytają Moje Święte Słowo.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=142