Miłość przyciąga tych, którzy odrzucają Jezusa i Prawdę

uśmiecham się tego wieczoru z radością w Moim Sercu, gdyż w końcu młodsi ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem internetu, tak jak zostało przepowiedziane.
W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się do Ostrzeżenia. Moje Serce rozpiera radość, kiedy widzę Miłość, jaką Moje Dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja Miłość nigdy nie umiera. Moi ukochani wyznawcy pełni są Mojej Miłości, którą czują w swych sercach. Teraz mogą powiedzieć światu, także cynikom, jak bardzo czczą Mnie Moi wyznawcy, wysławiając wobec wszystkich Moją Chwałę.
Te odważne i kochające Moje Dzieci będą teraz przyciągnąć tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę, co jest w ogóle początkową przyczyną ich pobytu na tej ziemi. Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą swoją miłość do Mnie w internecie. Moja miłość do nich wzbiera tak, że Moje łaski obsypią każdego z nich, na wszystkich krańcach świata.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=127