Nie ma się czego obawiać przyjmując Dar Bożego Miłosierdzia

Wśród Moich dzieci można odczuć mieszaninę nadziei, troski, złości i rozpaczy z powodu wojen i braku pieniędzy na odpowiednie wyżywienie i okrycie waszych rodzin. Ale pomimo tego nie będziecie musieli bronić się dłużej, ponieważ w bardzo bliskim czasie, zaraz po Ostrzeżeniu, zapanuje wśród was bardziej pozytywne poczucie Jasności i Miłości w świecie.
Módlcie się za tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, aby pozostali na drodze Prawdy. Módlcie się, aby miłość do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca wzmacniała się wśród tych Moich wiernych, którzy już znają Prawdę.
Gdy tylko Moje dzieci przyjmą dar Ostrzeżenia, nie będą miały się już czego obawiać.
Ci jednak, którzy nie pozostaną na drodze Prawdy i zawrócą na drogę grzechu, ci mają się czego bać. Ojciec Mój nie pozwoli im zarażać drugich poprzez ich samowolne kroczenie złymi drogami. Zostaną zatrzymani. Jest to smutne, ale wielu odwróci się od Prawdy i będzie kontynuować próbę pozyskania władzy i kontroli nad Moimi pozostałymi dziećmi.
Módlcie się, aby kara została złagodzona. Wasze modlitwy dopomogą odwrócić takie sytuacje i im zapobiec. To już jest czas oczekiwania, modlenia się, przygotowania i upewnienia się, aby możliwie jak najwięcej ludzi wiedziało, czego się spodziewać.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=157