29 Kwiecień 2013

 • Czy kocham w dobrej wierze i zastanawiam się jednocześnie nad postawą Szawła, że to co wydaje się być sprawiedliwe, nie było słuszne i prześladowało jedynie Prawdziwą Miłość?
 • Łk5.31 Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.

  Św. ojciec Pio
  Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętej radości, to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga

  Tomasz a Kempis
  Ci zaś, którzy nie zdołali oprzeć się pokusom, odpadli i zginęli.

  Św. Augustyn
  Tak, miłość do tego świata to zdrada wobec Ciebie. “Brawo!” — wołają ze wszystkich stron — “Brawo!”, aby zawstydzić tych, którzy nie chcą Ciebie zdradzić.

  Św. Jan od Krzyża
  Dla tym lepszego udowodnienia skuteczności owej nocy zmysłów, przynoszącej wśród oschłości i opuszczenia światło Boże, jakie tu otrzymuje dusza, przytoczymy słowa Dawida, w których ujawnia się wielki wpływ tej nocy na wzniosłe poznanie Boga. Mówi ten prorok: “W ziemi pustej, bezwodnej i bezdrożnej stawiłem się przed Tobą, aby widzieć moc Twoją i chwałę Twoją” (Ps 62, 3). Jest rzeczą godną uwagi, że Dawid daje do zrozumienia, iż nie rozkosze duchowe i liczne upodobania, jakich doświadczył, były dla niego warunkiem i środkiem do poznania chwały Boga, lecz oschłości i oderwanie części zmysłowej, które się tu rozumie przez “ziemię suchą i pustą”. Nie twierdzi on również, że myśli i rozważania o Bogu, którym się wiele oddawał, posłużyły mu jako droga do odczuwania i oglądania mocy Bożej, lecz to, że nie mógł zatrzymać myśli na Bogu ani iść dyskursywną drogą rozważania wyobrażeniowego, co się tu rozumie przez “ziemię bezdrożną”.

  Ta ciemna noc, ze swą próżnią i oschłościami, jest środkiem poznania Boga i siebie samego. Poznanie to nie jest jeszcze pełne i całkowite, jak w nocy ducha, jest wszakże jego początkiem