16 Kwiecień 2013

 • Czy chcę się podnieść, aby Miłość nauczyła mnie kochać Boga?
 • Łk6.20 Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

  Św. ojciec Pio
  Ach! Jakież szczęście kryje się w walkach duchowych! Wystarczy chcieć i umieć ciągle walczyć, aby wyjść z nich zwycięsko

  Tomasz a Kempis
  Już na początku staraj się opanować swoje skłonności i pozbyć się złych nawyków, bo inaczej powoli zabrniesz w prawdziwe trudności. Jeżeli to zrozumiesz, o, jaki spokój cię ogarnie, jaką radość sprawisz innym, ile przybędzie ci żarliwości w nieustannym duchowym doskonaleniu się.

  Św. Augustyn
  Moje zaś błędy, to przede wszystkim, że nie chciałem się uczyć, stały się dla Ciebie sposobnością do wymierzania mi kary.

  Św. Jan od Krzyża
  Zatrzymamy się tu nad korzyściami, jakie dusza odnosi wśród tej nocy, którą właśnie dlatego uważa za szczęśliwy los. Korzyści te wyraża dusza w następnym wierszu: Wyszłam nie spostrzeżona.