Każda dusza jest kochana tak samo

Obecnie moje dzieci zwracają więcej uwagi na Moje Orędzia i łączą się razem, by modlić się codziennie za wszystkie Moje dzieci, zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Patrzcie na swoich braci …

Modlitwa za: Biskup PIOTR SAWCZUK

Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej Dewiza biskupia: Nomini Tuo da gloriam (Twemu Imieniu daj chwałę) urodzony: 29.01.1962, Puczyce święcenia prezbiteratu: 06.06.1987 święcenia biskupie: 06.04.2013 Funkcje w KEP: – Delegat KEP ds. …