Kto posłuchał został uratowany

Wielu zapytuje i pyta dalej tak samo, jak czynili to w czasach Noego. Byli ostrzegani, ale nie chcieli słuchać. Blokowali głos Mojego Ojca, gdy słał przekazy przez Noego i innych …

Modlitwa za: Biskup HENRYK CIERESZKO

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Dewiza biskupia: In Misericordia Tua speravi (Zaufałem Twemu miłosierdziu) urodzony: 09.09.1955, Hermanówka k. Białegostoku święcenia prezbiteratu: 14.06.1981 święcenia biskupie: 15.12.2012 Funkcje w KEP: – Przewodniczący Zespołu …