9 maja Żywot świętego Grzegorza z Nazjanzu

(Żył około roku Pańskiego 360) Jednym z najwspanialszych świateł, opromieniających po dziś dzień uczonością swoją Kościół święty, jako też wzorem prawdziwej pokory chrześcijańskiej i wiernej przyjaźni, był Święty, którego żywot …