Jedna ofiara na dobę – dużo?

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby pomóc Mi ratować dusze, które będą się znajdowały w stanie grzechu śmiertelnego w chwili śmierci …