Modlitwa za: Biskup TADEUSZ BRONAKOWSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Dewiza biskupia: Nolite timere, Deus caritas est (Nie lękajcie się, Bóg jest miłością) urodzony: 03.11.1959, Augustów święcenia prezbiteratu: 26.05.1984 święcenia biskupie: 04.03.2006 Funkcje w KEP: – …