Błagajmy o przebaczenie naszych grzechów

usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca o przebaczenie wam waszych grzechów. Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie …

Modlitwa za: Biskup WIESŁAW SZLACHETKA

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Dewiza biskupia: Magnificate Dominum Mecum (Uwielbiajcie ze mną Pana) urodzony: 21.11.1959, Mała Komorza k. Tucholi święcenia prezbiteratu: 17.05.1986 święcenia biskupie: 04.01.2014 Funkcje w KEP: – Przewodniczący …