Modlitwa za: Biskup PIOTR GREGER

Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Dewiza biskupia: In servitio Redemptori (W służbie Odkupicielowi) urodzony: 28.03.1964, Tychy święcenia prezbiteratu: 13.05.1989 święcenia biskupie: 27.11.2011 Funkcje w KEP: – Członek Komisji ds. Kultu Bożego …