Modlitwa za: Biskup KRZYSZTOF ZADARKO

Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dewiza biskupia: Amen Deo ad gloriam (Amen Bogu na chwałę) urodzony: 02.09.1960, Słupsk święcenia prezbiteratu: 25.05.1986 święcenia biskupie: 25.04.2009 Funkcje w KEP: – Członek Komisji Wychowania …