Przygotujmy się na spotkanie z Jezusem

Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi wydać to ostrzeżenie. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną, gdyż wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie …

Modlitwa za: Biskup MAREK MENDYK

Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej Dewiza biskupia: In Verbo Tuo, Domine (Na Twoje Słowo, Panie) urodzony: 18.03.1961, Głuszyca k. Wałbrzycha święcenia prezbiteratu: 23.05.1987 święcenia biskupie: 31.01.2009 Funkcje w KEP: – Członek …