Doskonały sposób na ratowanie dusz

tempo globalnych wydarzeń prowadzących do Ostrzeżenia, jak przepowiedziane, w dalszym ciągu narasta. Moje dzieci, modlitwa jest niezbędna teraz, gdy Moi wyznawcy na całym świecie, pełni łaski Ducha Świętego, formują Moją …

Modlitwa za: Biskup PIOTR JARECKI

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Dewiza biskupia: Testimonium perhibere veritati (Dawać świadectwo prawdzie) urodzony: 29.06.1955, Sierpc święcenia prezbiteratu: 01.06.1980 święcenia biskupie: 23.04.1994 Funkcje w dykasteriach watykańskich: – Członek Papieskiej Rady “Iustitia …

Krótka nauka o Majowem Nabożeństwie.

(Ustanowione zostało na początku XIX wieku). Głównem, a właściwie jedynem nabożeństwem pozostanie Msza święta, która sama jedna więcej znaczy, aniżeli tysiąc innych nabożeństw, jak powiada jeden z Ojców Kościoła. Jednakże …