Modlitwa za: Biskup GRZEGORZ RYŚ

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Dewiza biskupia: Virtus in infirmitate (Moc w słabości) urodzony: 09.02.1964, Kraków święcenia prezbiteratu: 22.05.1988 święcenia biskupie: 28.09.2011 Funkcje w KEP: – Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji …