Modlitwa za: Biskup GRZEGORZ RYŚ

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Dewiza biskupia: Virtus in infirmitate
(Moc w słabości)

urodzony: 09.02.1964, Kraków
święcenia prezbiteratu: 22.05.1988
święcenia biskupie: 28.09.2011
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa)
– Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.